PROJEKTY EU

 

 

 

„Zakup i wdrożenie innowacyjnego systemu odzysku energii w pralni przemysłowej w celu zwiększenia konkurencyjności”

 

Dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Projektu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Gospodarczego) dla Osi Priorytetowej : III. Konkurencyjność MŚP dla działania 3.2 Innowacje w MŚP

 

Nazwa beneficjenta: Efekt Spółka Jawna

Wartość całości projektu: 1.162.350,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 799.990,00 PLN

 

Nowoczesna wytwornica pary oraz system odzysku energii, uruchomiony dzięki dofinansowaniu realizacji projektu w ramach Regionalnego Projektu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, znacznie poprawiła jakość produkowanej pary do podgrzewu wody technologicznej, proces grzania tunelu pralniczego oraz pralnico-wirówek, co znacząco wpłynęło na skrócenie procesu technologicznego grzania, jak również na poprawę ochrony środowiska. Zainstalowane i uruchomione urządzenia wpłynęły na obniżenie kosztów prowadzonej działalności oraz przyczyniły się do wzrostu konkurencyjności firmy. Dzięki zastosowanej technologii nasza firma mogła wdrożyć system zarządzania jakością ISO: 9001:2015 oraz uzyskać certyfikat PN-EN 14065.

Dzięki uzyskaniu norm jakości uzyskaliśmy niezbędne pozwolenia do obsługi jednostek służby zdrowia oraz branż wymagających najwyższych standardów popartych certyfikatami jakości.

 

  


 

 

„Dotacja na kapitał obrotowy dla Efekt T.Makuch,M.Mitas,M.Monastyrski sp.j”

Do tego cel projektu:

„Celem projektu jest wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielona na podstawie programu nr SA.57015(2020/N)”


Wartość projektu:

125.738,58 zł
(słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy siedemset trzydzieści osiem złotych , pięćdziesiąt osiem groszy)

 

 


Wsparcie z funduszy Unii Europejskiej
Nasza firma pozyskała dofinansowanie unijne w ramach Programu Regionalnego. Więcej informacji o programie: www.rpo.slaskie.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

„Usprawnienie procesów biznesowych poprzez wdrożenie innowacyjnego systemu informatycznego”

Dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Projektu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ( Europejski Fundusz Rozwoju Gospodarczego ) dla Osi Priorytetowej : III. Konkurencyjność MŚP dla działania 3.3 Technologie informacyjno- komunikacyjne w działalności gospodarczej

  

Nazwa beneficjenta: Efekt Spółka Jawna

 

Wnioskowane dofinansowanie: 372.177,45 PLN

www.mapadotacji.gov.pl

 


UPUBLICZNIENIE INFORMACJI O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Informujemy o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego w ramach projektu:

„Usprawnienie procesów biznesowych poprzez wdrożenie innowacyjnego systemu informatycznego”

W świetle przyjętych kryteriów oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej, została wybrana następująca oferta dla zamówienia:

  

Ofertę najkorzystniejszą na zakup urządzenia złożyła firma: Die Reinigung Ihn. E. Grolewski

  

Zakup kompletnego systemu informatycznego (hardware i software)
do obsługi procesów pralniczych.

Z procedury nie wykluczono żadnego wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty.

Ogłoszenie oraz informacje na temat oferty znajdują się pod poniższym linkiem:
Link do ogłoszenia na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1130437

 

 


 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

„Wdrożenie innowacyjnej linii maglowniczej droga do dywersyfikacji usługi przedsiębiorstwa”

Nazwa beneficjenta: Efekt Spółka Jawna
Wartość całkowita projektu: 1 867 730,40 PLN
Wartość dofinansowania: 749 977,28 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego ma lata 2007/ 2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

 

 

 

MAPA DOJAZDU

Jak do nas trafić?