DOFINANSOWANIE EU

Wsparcie z funduszy Unii Europejskiej
Nasza firma pozyskała dofinansowanie unijne w ramach Programu Regionalnego. Więcej informacji o programie: www.rpo.slaskie.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

„Usprawnienie procesów biznesowych poprzez wdrożenie innowacyjnego systemu informatycznego”

Dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Projektu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ( Europejski Fundusz Rozwoju Gospodarczego ) dla Osi Priorytetowej : III. Konkurencyjność MŚP dla działania 3.3 Technologie informacyjno- komunikacyjne w działalności gospodarczej

  

Nazwa beneficjenta: Efekt Spółka Jawna

 

Wnioskowane dofinansowanie: 372.177,45 PLN

www.mapadotacji.gov.pl

 


UPUBLICZNIENIE INFORMACJI O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Informujemy o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego w ramach projektu:

„Usprawnienie procesów biznesowych poprzez wdrożenie innowacyjnego systemu informatycznego”

W świetle przyjętych kryteriów oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej, została wybrana następująca oferta dla zamówienia:

  

Ofertę najkorzystniejszą na zakup urządzenia złożyła firma: Die Reinigung Ihn. E. Grolewski

  

Zakup kompletnego systemu informatycznego (hardware i software)
do obsługi procesów pralniczych.

Z procedury nie wykluczono żadnego wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty.

Ogłoszenie oraz informacje na temat oferty znajdują się pod poniższym linkiem:
Link do ogłoszenia na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1130437

 

 


 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

„Wdrożenie innowacyjnej linii maglowniczej droga do dywersyfikacji usługi przedsiębiorstwa”

Nazwa beneficjenta: Efekt Spółka Jawna
Wartość całkowita projektu: 1 867 730,40 PLN
Wartość dofinansowania: 749 977,28 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego ma lata 2007/ 2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

 

 

 

MAPA DOJAZDU

Jak do nas trafić?