#

Wsparcie z funduszy Unii Europejskiej

Nasza firma pozyskała dofinansowanie unijne w ramach Programu Regionalnego. Więcej informacji o programie: www.rpo.slaskie.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

„Wdrożenie innowacyjnej linii maglowniczej droga do dywersyfikacji usługi przedsiębiorstwa”

Nazwa beneficjenta: Efekt Spółka Jawna
Wartość całkowita projektu: 1 867 730,40 PLN
Wartość dofinansowania: 749 977,28 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego ma lata 2007/ 2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

Ogłoszenia:

Tychy, dnia 10.08.2018 r

UPUBLICZNIENIE INFORMACJI O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Firma Efekt T. Makuch, M. Mitas, M. Monastyrski Spólka Jawna w celu realizacji projektu realizowanego w ramach RPSL.03.03.00-24-08E2/16-01 pt.:

„Usprawnienie procesów biznesowych poprzez wdrożenie innowacyjnego systemu informatycznego”

Ogłasza przetarg na dostawę:

Zakup kompletnego systemu informatycznego (hardware i software)
do obsługi procesów pralniczych.

Kody CPV:
30236000-2 Różny sprzęt komputerowy
48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

Zapraszamy do kontaktu i składania ofert:
Link do ogłoszenia na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1130437

Ogłoszenia:

Tychy, dnia 31.08.2018 r

UPUBLICZNIENIE INFORMACJI O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Informujemy o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego w ramach projektu:

„Usprawnienie procesów biznesowych poprzez wdrożenie innowacyjnego systemu informatycznego”

W świetle przyjętych kryteriów oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej, została wybrana następująca oferta dla zamówienia:

Ofertę najkorzystniejszą na zakup urządzenia złożyła firma: Die Reinigung Ihn. E. Grolewski

Zakup kompletnego systemu informatycznego (hardware i software)
do obsługi procesów pralniczych.

Z procedury nie wykluczono żadnego wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty.

Ogłoszenie oraz informacje na temat oferty znajdują się pod poniższym linkiem:
Link do ogłoszenia na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1130437

Pralnia przemysłowa | tel. 032 326 56 91 | ul. Strefowa 8 | 43-100 Tychy | NIP 635 16 40 716 | biuro@pralnia-efekt.pl