#
Zapytanie ofertowe ws. projektu: Wdrożenie innowacyjnej linii maglowniczej drogą do dywersyfikacji usług przedsiębiorstwa
W związku z uruchomieniem nowoczesnej linii maglowniczej zapraszamy do współpracy jednostki służby zdrowia.

Wsparcie z funduszy Unii Europejskiej
Nasza firma pozyskała dofinansowanie unijne w ramach Programu Regionalnego. Więcej informacji o programie: www.rpo.slaskie.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

„Usprawnienie procesów biznesowych poprzez wdrożenie innowacyjnego systemu informatycznego”

Dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Projektu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ( Europejski Fundusz Rozwoju Gospodarczego ) dla Osi Priorytetowej : III. Konkurencyjność MŚP dla działania 3.3 Technologie informacyjno- komunikacyjne w działalności gospodarczej

Nazwa beneficjenta: Efekt Spółka Jawna

Wnioskowane dofinansowanie: 372.177,45 PLN

www.mapadotacji.gov.pl

Tychy, dnia 31.08.2018 r

UPUBLICZNIENIE INFORMACJI O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Informujemy o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego w ramach projektu:

„Usprawnienie procesów biznesowych poprzez wdrożenie innowacyjnego systemu informatycznego”

W świetle przyjętych kryteriów oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej, została wybrana następująca oferta dla zamówienia:

Ofertę najkorzystniejszą na zakup urządzenia złożyła firma: Die Reinigung Ihn. E. Grolewski

Zakup kompletnego systemu informatycznego (hardware i software)
do obsługi procesów pralniczych.

Z procedury nie wykluczono żadnego wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty.

Ogłoszenie oraz informacje na temat oferty znajdują się pod poniższym linkiem:
Link do ogłoszenia na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1130437

Pralnia przemysłowa | tel. 032 326 56 91 | ul. Strefowa 8 | 43-100 Tychy | NIP 635 16 40 716 | biuro@pralnia-efekt.pl